Site icon socarts.net | ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต ทางผม แฟชั่น สุขภาพ แต่งบ้าน…

ขวดพลาสติกรีไซเคิลได้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Utilization. Empty, squashed water bottle on white background

ขวดพลาสติกทั่วไปมักจะมีตัวเลขและอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้ เพื่อจำแนกว่าเป็นพลาสติกประเภทใด สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือไม่ เพิ่มความสะดวกต่อการแยกประเภทขยะ วันนี้เราจะมาชวนทำความรู้จักประเภทพลาสติกรีไซเคิลได้มีอะไรบ้าง เพื่อสะดวกต่อการแยกก่อนทิ้ง ช่วยลดการสร้างขยะ และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ร่วมมือกันเพื่อโลกของเรากันดีกว่า 

พลาสติกที่ถูกนำมาใช้เพื่อบรรจุใส่อาหารและเครื่องดื่มมีหลายประเภทด้วยกัน มีทั้งพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง ไม่ควรนำไปรีไซเคิลอีก เพราะอาจมีสารปนเปื้อนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ ส่วนประเภทพลาสติกรีไซเคิลได้มี 7 ชนิดด้วยกัน โดยจะมีตัวเลขกำกับไว้ และตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษใต้ตัวเลข เพื่อบอกชนิดพลาสติก 

โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (เบอร์ 1 – PET / PETE : Polyethylene Terephthalate) 

พลาสติกใส แข็งแรง ทนทาน แตกยาก ป้องกันการรั่วซึมของก๊าซได้ดี เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำอัดลม ขวดเครื่องสำอาง ขวดน้ำมันพืช เป็นต้น 

พลาสติก PET รีไซเคิลอะไรได้บ้าง : เส้นใยสังเคราะห์สำหรับทำพรม และเสื้อกันหนาว

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (เบอร์ 2 – HDPE : High-density Polyethylene)

พลาสติกขุ่น มีความแข็งแรงแต่ยืดหยุ่น ทนต่อสารเคมี แตกยาก ป้องกันความชื้นได้ดี เช่น ขวดน้ำยาทำความสะอาด ขวดนม 

พลาสติก HDPE รีไซเคิลอะไรได้บ้าง : ขวดต่าง ๆ 

โพลีไวนิลคอลไรด์ (เบอร์ 3 – PVC : Polyvinyl Chloride)

พลาสติกแข็ง แต่สามารถดัดแปลงทำให้นิ่มและยืดหยุ่นได้ด้วยการใส่สารเติมแต่ง เช่น สายยางแผ่นฟิล์ม ท่อประปา เป็นต้น 

พลาสติก PVC รีไซเคิลอะไรได้บ้าง : กรวยจราจร ท่อประปา 

โพลิเอทิลียความหนาแน่นต่ำ (เบอร์ 4 – LDPE : Low-density Polyethylene) 

พลาสติกใส นิ่ม มีความยืดหยุ่น เช่น ฟิล์มยืด ถุงหูหิ้ว ถุงใส่อาหาร ถุงขยะ เป็นต้น 

พลาสติก LDPE รีไซเคิลอะไรได้บ้าง : ถุงหูหิ้ว ถุงดำใส่ขยะ 

โพลีโพพีลีน (เบอร์ 5 – PP : Polypropylene) 

พลาสติกแข็ง ทนความร้อน สารเคมี และน้ำมัน เช่น หลอดดูดน้ำ กระบอกใส่น้ำ ภาชนะบรรจุอาหาร

พลาสติก PP รีไซเคิลอะไรได้บ้าง : ชิ้นส่วนรถยนต์ กล่องแบตเตอรี่รถยนต์ 

โพลีสไตรีน (เบอร์ 6 – PS : Polystyrene) 

พลาสติกแข็ง แต่เปราะ แตกง่าย โปร่งใส น้ำหนักเบา ส่วนใหญ่มักนำมาทำเป็น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ และ ภาชนะโฟมต่าง ๆ 

พลาสติก PS รีไซเคิลอะไรได้บ้าง : ไม้แขวนเสื้อ ไม้บรรทัด 

พลาสติกอื่น ๆ (เบอร์ 7 – Other) 

พลาสติกแข็ง สามารถใช้ซ้ำได้ สังเกตจากชื่อพลาสติกที่อยู่ใต้สัญลักษณ์เบอร์ 7 เช่น โพลีคาร์บอเนต (PC) พอลีแลคติคแอซิด (PLA) หรือ พลาสติกชีวภาพ 

พลาสติกเบอร์ 7 รีไซเคิลอะไรได้บ้าง : ขวดน้ำ กล่องอาหาร ถุงใส่อาหาร ถุงขยะ กระสอบปุ๋ย 

Exit mobile version