Site icon socarts.net | ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต ทางผม แฟชั่น สุขภาพ แต่งบ้าน…

โรคชอบเก็บสะสมของคืออะไร และแนวทางแก้ไขภาวะ Hoarding Disorder

Picture of a white cupboard in which the clutter

คนส่วนใหญ่มักจะมีของรักของหวง หรือเป็นนักสะสม ชื่นชอบในการเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่มักจะเก็บของทุกสิ่งเอาไว้ จะทิ้งอะไรก็เสียดาย ไม่ว่าของนั้นจะใช้ได้หรือไม่ก็ตาม เพราะคิดว่าอาจได้ใช้ในอนาคต ซึ่งอาการแบบนี้ เรียกว่า  Hoarding Disorder คือ “โรคชอบเก็บของ” นั่นเอง ซึ่งจะต่างจากนักสะสม หรือผู้ที่เก็บของไว้ใช้งานปกติทั่วไป

โรคชอบเก็บของคืออะไร 

Hoarding Disorder หรือ โรคเก็บของ คือ อาการที่ชอบเก็บสะสมของไว้ทุกอย่าง ไม่สามารถตัดใจทิ้งได้ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ ่ทำให้ของที่เก็บมากเกินไป ล้นพื้นที่บ้าน ไม่มีที่จะเดิน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติได้ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ข้าวของหล่นใส่ เดินสะดุด หกล้มเพราะสิ่งกีดขวาง บ้านรก ห้องสกปรก รายล้อมไปด้วยฝุ่นละออง จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคภูมิแพ้ได้ 

Hoarding Disorder ได้ถูกจำแนกเป็นโรคทางจิตเวช DSM 5 หรือ Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders fifth edition เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยจะเริ่มมีอาการเสียดายของตั้งแต่วัยหนุ่มสาว และเมื่ออายุมากขึ้นอาการโรคไม่ชอบทิ้งของจะทวีความรุนแรงขึ้น ปริมาณของที่เก็บก็เพิ่มจำนวนขึ้นจนก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาในที่สุด 

นักสะสมกับโรคชอบเก็บของต่างกันอย่างไร 

ความแตกต่างระหว่างนักสะสมกับโรคเก็บของ สามารถแยกออกจากกันได้ไม่ยาก นักสะสมจะมีเป้าหมายในสิ่งที่จะเก็บ มีวิธีการเก็บรักษาดูแลสิ่งของ และเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เก็บจนมักจะนำออกมาอวดคนรอบข้างอยู่เสมอ ส่วนผู้ที่เป็นโรคชอบเก็บสะสมของ หรือ Hoarding Disorder เก็บของทุกสิ่งไว้หมด โดยไม่มีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นของที่จำเป็นหรือไม่จำเป็น ขอเก็บเอาไว้ก่อน เก็บจนรกบ้าน จนอาจกลายนักสะสมขยะ หรือบางคนก็เรียกว่า “โรคบ้านรก” 

สาเหตุของโรคชอบเก็บสะสมของเกิดจากอะไร 

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคชอบเก็บของได้แน่ชัด แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น

อาการของโรคชอบเก็บของ 

อาการของผู้มีภาวะ Hoarding Disorder หรือ โรคชอบเก็บสะสมของ อาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีหลายอาการในคนเดียวกัน เช่น 

แนวทางการรักษาโรคชอบเก็บสะสมของ 

ผู้ที่มีอาการ Hoarding Disorder ส่วนใหญ๋จะไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค เพราะไม่รู้ตัวว่ามีภาวะของโรคชอบเก็บของ นอกจากจะมีอาการของโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า หรือมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่น ดังนั้น จึงควรคอยเช็กตัวเอง หรืออาศัยการสังเกตของคนใกล้ชิด เพื่อพาไปพบแพทย์ให้ได้รับตรวจและรักษา แต่สำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง หรือแค่ชอบเก็บของโดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือหาทางแก้ไขในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อช่วยให้อาการชอบเก็บสะสมของดีขึ้น หรือปรับสภาพความเป็นอยู่ให้ห่างไกลจากเชื้อโรค ฝุ่นละออง ลดความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วย และอันตรายจากอุบัติเหตุ เช่น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในบางรายอาจจะมีอาการรุนแรง ควรได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง แต่การชอบเก็บสะสมของในบางคนก็ไม่ได้ส่งผลรุนแรงต่อการดำเนินชีวิตมากนัก แต่ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ คุณสามารถเช่าห้องเก็บของได้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุหกล้มจากสิ่งกีดขวาง หรือข้าวของหล่นใส่ และยังเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดี บ้านสะอาด ห้องไม่รก ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ 

Exit mobile version